การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
     การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นถือว่าเป็นสื่อกลางที่ดีในการทำให้คนพบปะพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องอาจจะเนื่องจากประสบการณ์ตรงทั้งในด้าน อาหาร ภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสถานที่ที่คนเกาหลี หรือคนไทยมักจะไปพบปะสังสรรค์กันนั้นเป็นที่ไหน หรือแม้แต่เรื่องคอนเสิร์ต
     สำหรับกระบวนการทำให้ทุกคนยังคงติดต่อกันอยู่สม่ำเสมอนั้นทางKoreaCulturalCenterChiangmaiหรือศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี จังหวัดเชียงใหม่ เต็มใจสนับสนุน หรือดำเนินการต่อในด้านการจัดการ “ชมรมคนรักเกาหลี” และ “การรู้จักเพื่อนใหม่” ต่อไปเพื่อที่ทุกคน จะได้รับประสบการณ์ตรงที่วิเศษ ที่สุดและถูกต้องที่สุด