ห้องสมุดเกาหลีของเราให้การสนับสนุนบุคคล ประชาชนทั่วไป รวมทั้งองค์กรที่สนใจ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเพื่อหาความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ "053-210723 begin_of_the_skype_highlighting            053 404 434       end_of_the_skype_highlighting"